ARKITEKTTJÄNSTER – ICON Architecture
21032
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21032,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

BOSTADSPROJEKT

Hur kommer morgondagens bostäder att se ut och i vilken utsträckning kommer vår livsstil att påverkas av den tekniska utvecklingen och artificiell intelligens? Det är exempel på återkommande frågor i vår designprocess. ICON Architecture utformar moderna och energieffektiva bostäder med höga krav på arkitektonisk kvalitet och innovativa designlösningar för att ta upplevelsen av rummet till en högre nivå. 

 

Vi utgår alltid ifrån platsens förutsättningar ur ett helhetsperspektiv – ekonomiskt, historiskt och sociokulturellt. Varje plats är unik, liksom våra kunder. Hållbara och socialt inkluderande miljöer är en prioritet för oss liksom att skapa en arkitektur som naturligt genererar inspiration och välbefinnande.  

Klicka här för att mejla oss

KOMMERSIELLA PROJEKT

Varumärken och företagsidentitet är viktiga riktlinjer i kommersiella projekt, särskilt för detaljhandelssegmentet. ICON utvecklar designkoncept utifrån olika teman för att förstärka varumärken och kundupplevelser. Vi använder oss av storytelling för att sammanlänka idé koncept och teman med rumsupplevelser. Med genomtänkta strategier och en övertygande design hjälper vi till att förstärka kundernas emotionella anknytning till varumärken.

 

Kontorsprojekt kräver hållbara modeller och gemensamma visioner. Ett medelstort projekt kan handla om att optimera planlösningar och utveckla nya sätt att använda olika ytor på en arbetsplats för att kunna ge mer utrymme åt flexibilitet. Morgondagens arbetsplatser handlar inte längre om toppstyrning, utan mer om att platta organisationer i ständig förändring, vilket även reflekteras i den planerade miljön.

Klicka här för att mejla oss.

FASTIGHETSFÖRÄDLING

Under årens lopp har vi genomfört ett antal renoveringsuppdrag av äldre fastigheter där vi följt en varsam renoveringsprocess med traditionella hantverksmetoder. En byggnads identitet och historiska värde representerar grundstenar i den här typen av projekt och därför kombinerar vi designprocessen med noggrann research för att utveckla de bästa lösningarna. Genom att ta tillvara och förstärka en byggnads potential, skapar vi ett hållbart mervärde som sträcker sig långt fram i tiden.

 

Renoveringsprojekt kan bestå av lika många utmaningar som de är intressanta delmoment.  En hel del av vår expertis i traditionellt byggande har vi fått genom att genom att även ha dokumenterat och digitaliserat  historiska byggnader på en mycket hög detaljnivå. 

Klicka här för att mejla oss

FASTIGHETSUTVECKLING

ICON har arbetat med planering av bostadsområden i olika skeden och vi är väl insatta i detaljplaneprocesser och kommunala regelverk. Av erfarenhet vet vi hur viktigt med noggranna områdesanalyser i inledande planeringsfaser.  Att förstå ett områdes utvecklingspotential kräver god kännedom om dess identitet ur ett ekonomiskt och historiskt perspektiv, vilket också är en viktig grund för den arkitektoniska utformningen. Vår filosofi bygger på en hållbar stadsplanering för en grönare stad där miljö- och sociokulturella värden är viktiga.

 

ICON strävar efter att utveckla socialt inkluderande miljöer och en hållbar, modern arkitektur. Genom en engagerad designprocess lägger vi ett stort fokus på kvalitén – både arkitektoniskt och  funktionellt.    

 Klicka här för att mejla oss                                                                                                                                                                                                                                                 

KONTAKTFORMULÄR